Skip to content

Dzień wolny za święto w sobotę Kiedy przysługuje i jak go wprowadzić?

jak zaznaczyć na liście obecności dzień wolny za święto

Jak już wspomnieliśmy, przepis uprawniający pracowników do dnia wolnego wynika z Kodeksu Pracy. To zaś oznacza, że uprawnieni do niego są jedynie pracownicy, czyli osoby, które mają umowę o prace. Można również wprowadzić dzień wolny indywidualnie, dla każdej zatrudnionej osoby, w przypadku, gdy ustalony dzień wolny nie będzie jednakowy  dla wszystkich pracowników. Zmian można dokonać poprzez KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w pracownika a następnie przejść do pod zakładki CZAS PRACY » ECP» AKCJE » ZMIEŃ TYP DNIA. Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy (dalej jako kp) czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Malta – Dni wolne od pracy 2023

Obecny rok szykuje dla nas wiele dni ustawowo wolnych od pracy. Sprawdźmy jak będzie wyglądał rok 2024 pod względem norm czasu pracy. To zależy od tego, z jakiego systemu do ewidencji czasu pracy korzystacie w firmie. W razie wątpliwości zapytaj o to swojego przełożonego lub Dział HR / Kadr.

Referencje pracownika – jak je napisać?

jak zaznaczyć na liście obecności dzień wolny za święto

Co do zasady, dzień wolny za święto w sobotę powinien przypadać na ten sam okres rozliczeniowy, co samo święto. W firmach z trzymiesięcznym czy rocznym okresem rozliczeniowym musi być to zatem ten sam kwartał lub rok, natomiast przy miesięcznym — ten sam miesiąc. Nie jest jednak istotne, czy dodatkowy dzień wolny zostanie przyznany pracownikowi przed świętem, czy po nim. Mimo kilku projektów politycznych z poprzednich lat, obniżenie wymiaru czasu pracy wciąż nie dotyczy świąt przypadających w niedzielę. Na szczęście w 2024 roku żadne ze świąt ruchomych nie przypada w niedzielę. W te dni tradycyjnie mamy jedynie Wielkanoc i Zielone Świątki, zatem pracownicy nie stracą żadnego dodatkowego dnia wolnego, co mogłoby mieć miejsce, gdyby święto wypadło w niedzielę.

Jak odebrać wolne za sobotę?

jak zaznaczyć na liście obecności dzień wolny za święto

Nowelizacja Kodeksu pracy z 9 marca 2023 roku, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 roku, przyniosła pracownikom istotne zmiany w zakresie przysługujących dni wolnych od pracy. Jak wiadomo z obowiązującego w naszym kraju Kodeksu Pracy, każda osoba pracująca w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok kalendarzowy ma prawo do skorzystania z 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Dwa nowe dni zwolnienia z pracy ponad limit urlopu wypoczynkowego to adaptacja unijnej dyrektywy work-life balance do polskiego Kodeksu pracy. Urlop od siły wyższej przysługuje bez względu na staż, a pracodawca nie może odmówić udzielenia wolnego.

Pasek wynagrodzenia to indywidualny wycinek wszystkich składników wynagrodzenia miesięcznego pracownika. Sprawdźmy, jakie informacje zawiera i czy każdy może go otrzymać. Na liście obecności nie wykazuje się powodu nieobecności pracownika ze względu na zapisy ustawy o RODO.

Po otwarciu okna ZMIANA TYPU DNIA należy wpisać dzień, który ma być dniem wolnym dla wszystkich pracowników w pozycji DATA. W opisie dnia można określić za jakie święto wypadające  w sobotę będzie oddany dzień wolny. Typ dnia wybieramy “WOLNY”, w pozycji godziny pracy należy wpisać  wartość “ 0”. Zgodnie zatem z przepisami Kodeksu pracy, w celu ustalenia odpowiedniego wymiaru czasu do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym, koniecznym będzie udzielenie niektórym grupom pracowników dnia wolnego. Musisz złożyć odpowiedni wniosek o wolne do kadr lub bezpośrednio do swojego przełożonego i pamiętać o przestrzeganiu końca okresu rozliczeniowego.

Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz. Dowiedz się, jak skorzystać z jednomiesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS dla https://www.forexpamm.info/ przedsiębiorców, które wprowadza nowa ustawa z dnia 9 maja 2024 r. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić i jakie korzyści niesie za sobą to rozwiązanie.